PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI NA ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Zgodnie Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Uczmy się razem i integrujmy - lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji

w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w dniach od 6 września 2010 r. do 17 września została przeprowadzona rekrutacji uczestników do poszczególnych grup na zajęcia
z języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Warce.

Listy uczestników zakwalifikowanych do poszczególnych grup wraz z listami uczestników rezerwowych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

GRUPA I

 

Lista uczestników zakwalifikowanych do Grupy I zajęć z języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym  w Warce w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

 

Włodarczyk Joanna

3b

 

Przybylska Angelika

3b

 

Rodak Magdalena

3b

 

Tomasik  Małgorzata

3b

 

Sieradzan  Adrian

3a

 

Donica Anna

3c

 

Wesołowska  Ewelina

3c

 

Zielińska  Patrycja

3c

 

Staszewski Piotr

3

10.

 

Należyta Paulina

3

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista uczestników rezerwowych do Grupy I zajęć z języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym  w Warce w roku szkolnym 2010/2011:

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

Celary Jakub

 

II c

2.

Dunst Karolina

 

II a

3.

Koc Magdalena

 

II b

4.

Krężałek Paulina

 

II a

5.

Wojciechowski Dominik

 

II b

6.

Zieliński Kamil

 

II b

7.

Barański Adrian

 

II a

8.

Michalska Agnieszka

 

II a

9.

Ziembińska Daria

 

II b

10.

Michalczak Krzysztof

 

II b


 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPA II

Lista uczestników zakwalifikowanych do Grupy II zajęć z języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym  w Warce w roku szkolnym 2010/2011:

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

 

Szymaniak Katarzyna

1b

 

Król Karolina

1b

 

Górecka Ewelina

1b

 

Kociszewska Paulina

1a

 

Konopka Zuzanna

1a

 

Paradowska Agnieszka

1b

 

Przybylska Izabela

1b

 

Suwała Monika

1a

 

Sosiński Przemysław

II c

10.

Mikołajczyk Agnieszka

 

II b

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista uczestników rezerwowych Grupy II zajęć z języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym  w Warce w roku szkolnym 2010/2011:

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

 

Mrozek Tomasz

1b

 

Budzikowska Karolina

1a

 

Gwardys Mateusz

1b

 

Kowalczyk Patryk

1b

Rybarczyk Katarzyna

 

1b

 

Lenarczyk Natalia

1b

 

Drewicz Angelika

1a

 

Seliga Anna

1a

 

Dobosz Martyna

1a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPA III

Lista uczestników zakwalifikowanych do Grupy III zajęć z języka angielskiego
w Liceum Ogólnokształcącym  w Warce w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

 

Korczak Michał

2c

 

Michalski Karol

2c

 

Bogucki Rafał

2a

 

Gwardys Małgorzata

2c

Gozdera Kinga

 

2c

Błaszczykowska Dagmara

2a

 

Hałaj Paulina

Ia

 

Krzesniak Beata

Ib

 

Lech Patrycja

II b

10.

 

Lutek Luiza

2a

 

 

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego