PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI NA ZAJĘCIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Zgodnie Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Uczmy się razem i integrujmy - lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji

w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w dniach od 6 września 2010 r. do 17 września została przeprowadzona rekrutacji uczestników na zajęcia z języka niemieckiego
w Liceum Ogólnokształcącym w Warce.

Lista uczestników zakwalifikowanych wraz z listą uczestników rezerwowych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Lista uczestników zakwalifikowanych do zajęć z języka niemieckiego w Liceum Ogólnokształcącym  w Warce w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Bobrowska Edyta

3a

2.

 

Czerska Edyta

3a

3.

 

Gorzkowski Karol

3a

4.

 

Kozoń Agnieszka

3a

5.

 

Należyta Paulina

3a

6.

 

Orzechowska Kinga

3a

7.

 

Kulczyk Anna

3b

8.

 

Rokita Katarzyna

3b

9.

 

Piwowarska Sylwia

3b

10.

 

Wolska Wioleta

3c


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista uczestników rezerwowych do zajęć z języka niemieckiego w Liceum Ogólnokształcącym  w Warce w roku szkolnym 2010/2011:

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

 

Nowocin Ismena

 

3 c

 

Biedrzycka Karolina

 

2 a

 

Wlazeł Michał

 

2 c

 

Michalska Agnieszka

 

2 a

 

Noga Mateusz

 

2

 

Piechota Damian

 

2 a

 

Troc Iwona

 

2 a

 

Winiarek Wioleta

 

2 a

 

Woźniak Magdalena

 

2 a

10.

 

Zielińska Anna

 

2 a

11.

 

Ziembińska Daria

 

2 b

12.

 

Kulka Patryk

 

2 c

13.

 

Woźniak Paulina

 

2 b

14.

 

Marchel Katarzyna

 

2 a


       

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego