PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI NA ZAJĘCIA Z MATEMATYKI

Zgodnie Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Uczmy się razem i integrujmy - lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w dniach od 6 września 2010 r. do 17 września została przeprowadzona rekrutacji uczestników do poszczególnych grup na zajęcia z matematyki w Liceum Ogólnokształcącym w Grójcu.

Listy uczestników zakwalifikowanych do poszczególnych grup wraz z listami uczestników rezerwowych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

GRUPA I

 

Lista uczestników zakwalifikowanych do GRUPY I zajęć z matematyki w Liceum Ogólnokształcącym  w Grójcu w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Magdalena Jasińska

 

1a

2.

 

Paulina Sotek

 

1a

3.

 

Katarzyna Marczak

 

1a

4.

 

Aleksandra Skoneczna

 

1e

5.

 

Anna Biernat

 

1e

6.

 

Paulina Pariaszewska

 

1e

7.

 

Ewelina Najda

 

1a

8.

 

Sylwia Tkaczyk

 

1a

9.

 

Izabela Frydrych

 

1e

10.

 

Marcin Augustowski

 

1e


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista uczestników rezerwowych GRUPY I zajęć z matematyki w Liceum Ogólnokształcącym  w Grójcu w roku szkolnym 2010/2011:

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Przemysław Malinowski

 

1 a

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPA II

 

 

Lista uczestników zakwalifikowanych do GRUPY II zajęć z matematyki w Liceum Ogólnokształcącym  w Grójcu w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Ewa Kołacz

 

1b

2.

 

Karolina Jakóbczak

 

1b

3.

 

Marta Kowalska

 

1b

4.

 

Katarzyna Podsiadła

 

1b

5.

 

Ewa Brzezińska

 

1b

6.

 

Magda Ślusarczyk

 

1g

7.

 

Maciej Jałosiński

 

1g

8.

 

Damian Konecki

 

1g

9.

 

Mateusz Jarosz

 

1g

10.

 

Michał Miecznik

 

1g


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPA III

Lista uczestników zakwalifikowanych do GRUPY III zajęć z matematyki w Liceum Ogólnokształcącym  w Grójcu w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Magdalena Melon

 

2a

2.

 

Paulina Węgrzynek

 

2a

3.

 

Katarzyna Krupa

 

2a

4.

 

Kamila Górzyńska

 

2a

5.

 

Aleksandra Chyb

 

2c

6.

 

Magda Trzaska

 

2c

7.

 

Katarzyna Rzepkowska

 

2c

8.

 

Grzegorz Muranowicz

 

2c

9.

 

Vadym Isakow

 

2c

10.

 

Kinga Pokora

 

2c

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista uczestników rezerwowych GRUPY III matematyki w Liceum Ogólnokształcącym 
w Grójcu w roku szkolnym 2010/2011:

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Sebastian Sułek

 

2 c

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GRUPA IV

 

 

Lista uczestników zakwalifikowanych do GRUPY IV zajęć z matematyki w Liceum Ogólnokształcącym  w Grójcu w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Michał Czerwiński

 

2e

2.

 

Magdalena Maliszewska

 

2e

3.

 

Renata Kępka

 

2e

4.

 

Dominika Głowacka

 

2e

5.

 

Monika Dziełak

 

2e

6.

 

Karolina Lewandowska

 

2e

7.

 

Karolina Gozdek

 

2e

8.

 

Paulina Maciejak

 

2e

9.

 

Paulina Szczechowska

 

2e

10.

 

Katarzyna Gniadzik

 

2e

.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista uczestników rezerwowych GRUPY IV matematyki w Liceum Ogólnokształcącym 
w Grójcu w roku szkolnym 2010/2011:

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Natalia Ścisłowska

 

2 e

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPA V

Lista uczestników zakwalifikowanych do Grupy V zajęć z matematyki w Liceum Ogólnokształcącym  w Grójcu w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Adrian Wojtczak

 

3e

2.

 

Magdalena Walkiewicz

 

3e

3.

 

Janusz Kornaszewski

 

3e

4.

 

Dariusz Walewski

 

3e

5.

 

Aldona Wócik

 

3e

6.

 

Adriana Spocińska

 

3e

7.

 

Adam Zorzański

 

3e

8.

 

Marek Skowroński

 

3e

9.

 

Kamil Kowalski

 

3e

10.

 

Monika Włodarczyk

 

3a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPA VI

Lista uczestników zakwalifikowanych do GRUPY VI zajęć z matematyki w Liceum Ogólnokształcącym  w Grójcu w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Paweł Wołukanis

 

3c

2.

 

Anna Salamon

 

3c

3.

 

Justyna Popkowicz

 

3c

4.

 

Karolina Białkowska

 

3c

5.

 

Magdalena Kamińska

 

3c

6.

 

Mariola Panasiewicz

 

3c

7.

 

Marta Panasiewicz

 

3c

8.

 

Anna Recka

 

3c

9.

 

Krystyna Golczewska

 

3c

10.

 

Jolanta Włodarczyk

 

3c


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uczestników rezerwowych GRUPY VI matematyki w Liceum Ogólnokształcącym 
w Grójcu w roku szkolnym 2010/2011:

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Anna Włodarczyk

 

3 c

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

 

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego