PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI NA ZAJĘCIA Z KÓŁ ZAINTERESOWAŃ

Zgodnie Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Uczmy się razem i integrujmy - lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w dniach od 6 września 2010 r. do 17 września została przeprowadzona rekrutacji uczestników na zajęcia z kół zainteresowań w Liceum Ogólnokształcącym w Grójcu.

Lista uczestników zakwalifikowanych wraz z listą uczestników rezerwowych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

KOŁO DZIENNIKARSKIE

Lista uczestników zakwalifikowanych do zajęć z koła dziennikarskiego w Liceum Ogólnokształcącym  w Grójcu w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Ewa Woźniak

 

1f

2.

 

Karol Siekut

 

3f

3.

 

Patrycja Maciocha

 

2f

4.

 

Tomasz Najda

 

2f

5.

 

Rafał Nasiłowski

 

2f

6.

 

Mikołaj Stężycki - Wojtasiak

 

3f

7.

 

Kacper Czyżewski

 

2f

8.

 

Tomasz Borkowski

 

2f

9.

 

Kamil Chrzanowski

 

2f

10.

 

Paulina Pruszkowska

 

3d

11.

 

Marta Bendyk

 

1b

12.

 

Wiktoria Małachowska

 

1e

13.

 

Katarzyna Urbanek

 

1e

14.

 

Anna Sieradzan

 

2c

15.

 

Łukasz Pękacki

 

3a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Lista uczestników rezerwowych do zajęć z koła dziennikarskiego w Liceum Ogólnokształcącym  w Grójcu w roku szkolnym 2010/2011:

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Jakub Wincewicz

 

2 f

2.

 

Katarzyna Kuźma

 

2 a

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 


 

KOŁO RECYTATORSKO – TEATRALNE

Lista uczestników zakwalifikowanych do zajęć z koła recytatorsko - teatralnego
w Liceum Ogólnokształcącym  w Grójcu w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Nikola Mariańczyk

 

2e

2.

 

Katarzyna Zapolska

 

2e

3.

 

Anna Recka

 

3c

4.

 

Emilia Broniarz

 

2g

5.

 

Sebastian Sułek

 

2c

6.

 

Dominik Dulewicz

 

2c

7.

 

Anna Jakubczak

 

1e

8.

 

Anna Kozińska

 

1c

9.

 

Gabryjel Dorosz

 

1c

10.

 

Paulina Lis

 

1a

11.

 

Marta Ługowska

 

2d

12.

 

Mateusz Muranowicz

 

1b

13.

 

Cezary Matyjas

 

2d

14.

 

Dominika Woszczyk

 

2a

15.

 

Bartłomiej Molenda

 

2e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Lista uczestników rezerwowych do zajęć z koła recytatorsko - teatralnego w Liceum Ogólnokształcącym  w Grójcu w roku szkolnym 2010/2011:

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

Czytelny podpis uczestnika

Uwagi

1.

 

Anna Górka

 

1 a

 

 

2.

 

Marta Górka

 

1 a

 

 

3.

 

Katarzyna Kuźma

 

2 a

 

 

4.

 

Paulina Sotek

 

1 a

 

 

5.

 

Damian Paleczny

 

1 d

 

 

6.

 

Patrycja Skoneczna

 

2 a

 

 

7.

 

Rafał Nasiłowski

 

2 f

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 


CHÓR

Lista uczestników zakwalifikowanych do zajęć z chóru w Liceum Ogólnokształcącym 
w Grójcu w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Tomasz Badowski

 

3f

2.

 

Anna Kazimierska

 

3f

3.

 

Michał Małachowski

 

2f

4.

 

Sandra Frydrych

 

1a

5.

 

Ewelina Najda

 

1a

6.

 

Karolina Przybylska

 

3d

7.

 

Martyna Janus

 

3d

8.

 

Mateusz Sawicki

 

3g

9.

 

Renata Rasała

 

1e

10.

 

Sebastian Staszewski

 

2b

11.

 

Luca Żabiński

 

3f

12.

 

Anna Zielińska

 

3c

13.

 

Wiktoria Małachowska

 

1e

14.

 

Daria Małek

 

3c

15.

 

Luiza Petryka

 

3c


      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego