PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI NA ZAJĘCIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Zgodnie Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Uczmy się razem i integrujmy - lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w dniach od 6 września 2010 r. do 17 września została przeprowadzona rekrutacji uczestników na zajęcia z języka rosyjskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Grójcu.

Lista uczestników zakwalifikowanych wraz z listą uczestników rezerwowych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Lista uczestników zakwalifikowanych do zajęć z języka rosyjskiego w Liceum Ogólnokształcącym  w Grójcu w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Renata Okrasa

 

1e

2.

 

Aleksandra Skoneczna

 

1e

3.

 

Koatarzyna Kowalska

 

1c

4.

 

Natalia Lepa

 

2b

5.

 

Karolina Migros

 

1c

6.

 

Monika Piekarska

 

2c

7.

 

Katarzyna Pacholska

 

2c

8.

 

Monika Kołodziejak

 

2c

9.

 

Olga Kuchta

 

2c

10.

 

Maciej Rylski

 

1e


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista uczestników rezerwowych do zajęć z języka rosyjskiego w Liceum Ogólnokształcącym  w Grójcu w roku szkolnym 2010/2011:

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Sylwia Lewandowska

 

2 f

2.

 

Klaudia Walasik

 

2 e

3.

 

Mateusz Parzyszek

 

2 g

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 


      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego