PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI NA ZAJĘCIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 

Zgodnie Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Uczmy się razem i integrujmy - lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w dniach od 6 września 2010 r. do 17 września została przeprowadzona rekrutacji uczestników na zajęcia z języka niemieckiego w Liceum Ogólnokształcącym w Grójcu.

Lista uczestników zakwalifikowanych wraz z listą uczestników rezerwowych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Lista uczestników zakwalifikowanych do zajęć z języka niemieckiego w Liceum Ogólnokształcącym  w Grójcu w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Marta Woźniak

 

1a

2.

 

Marlena Bęza

 

1a

3.

 

KatarzynaMałek

 

1a

4.

 

Michał Dusiński

 

1a

5.

 

Amanda Potyralska

 

1a

6.

 

Maja Bałdyga

 

1a

7.

 

Norbert Stopka

 

1a

8.

 

Martyna Jakubczak

 

1a

9.

 

Angelika Gwiazda

 

1a

10.

 

Przemysław Malinowski

 

1a


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista uczestników rezerwowych do zajęć z języka niemieckiego w Liceum Ogólnokształcącym  w Grójcu w roku szkolnym 2010/2011:

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Magdalena Jasińska

 

1 a

2.

 

Joanna Majewska

 

1 a

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego