Ankieta ewaluacyjna dla uczestników wyjazdów na Basen, w ramach projektu unijnego

Ankieta ewaluacyjna dla uczestników wyjazdów na Basen, w ramach projektu unijnego

„Uczmy się razem i integrujmy – lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego”

prowadzonych na zlecenie Starostwa Powiatowego w Grójcu

(WYPEŁNIA W CAŁOŚCI UCZESTNIK WYJAZDÓW NA BASEN)

  1. Temat zajęć na basenie/ termin

…………………………………………………………………………………………….

Nazwa szkolenia (wyjazdu), imię i nazwisko prowadzącego

(proszę zaznaczać odpowiednie pole)

I. Organizacja szkoleń / wyjazdu na basen

 

zdecydowanie tak

raczej tak

raczej

nie

zdecydowanie nie

Czy zostałeś odpowiednio wcześnie zawiadomiony o terminie i miejscu

wyjazdu na basen ?

 

 

 

 

Czy basen był dobrze przygotowany ?

 

 

 

 

Czy zajęcia na basenie odbywały się

w zaplanowanym wymiarze czasowym ?

 

 

 

 

Czy były warunki umożliwiające integrację uczestników szkolenia ?

 

 

 

 

 

 

Czy wymiar czasowy

Pobytu na basenie był wystarczający ?

 

 

 

 

 

 

II. Szkolący/ opiekunowie

 

zdecydowanie tak

raczej tak

raczej

nie

zdecydowanie nie

Czy treść szkolenia odpowiadała

jego tematowi (nazwie) ?

 

 

 

 

Czy opiekun był dobrze przygotowany merytorycznie do prowadzenia szkolenia ?

 

 

 

 

Czy treść zajęć rehabilitacyjnych  była przekazywana w zrozumiały i przystępny

sposób ?

 

 

 

 

Czy szkolenie zawierało ćwiczenia/zadania zespołowe ?

 

 

 

 

Czy opiekun był dobrze nastawiony do uczestników, odpowiadał na pytania ?

 

 

 

 

Czy podczas pobytu na basenie panowała dobra

atmosfera sprzyjająca komunikacji

i współpracy ?

 

 

 

 

IV. Przydatność szkoleń/ wyjazdów na basen

 

zdecydowanie tak

raczej tak

raczej

nie

zdecydowanie nie

Czy zajęcia na basenie spełniły Twoje oczekiwania ?

 

 

 

 

Czy poleciłbyś wyjazd na basen na zajęcia innym osobom ?

 

 

 

 

V. Ocena ogólna

Czy  ogólnie rzecz biorąc jesteś zadowolony z wyjazdu na basen ?

zdecydowanie tak

raczej tak

raczej

nie

zdecydowanie nie

 

Podczas szkolenia:

a)      Najbardziej podobało  mi się       ....................................................................................

.........................................................................................................................................

b)      Przede wszystkim zabrakło mi..........................................................................................

…………………………………………………………………………………………..

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego