Harmonogram tygodniowy zajęć w ramach Projektu „ Uczymy się razem i integrujemy - lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego rok 2011 styczeń – czerwiec

Harmonogram  tygodniowy  zajęć  w  ramach  Projektu  „ Uczymy  się  razem  i  integrujemy  -  lepsza  przyszłość  dla  młodzieży  powiatu  grójeckiego rok 2011 styczeń – czerwiec

Specjalny  Ośrodek  Szkolno- Wychowawczy  im. Św. Franciszka  z  Asyżu  w  Nowym  Mieście  nad  Pilicą

Dzień  tygodnia

Godziny zajęć

Rodzaj  zajęć/Nauczyciel

Grupa

Liczba  godzin

(45 min)

Liczba  godzin

ogółem

Daty  zajęć

I                                            II

1

2

3

4

5

6

7

8

Poniedziałek

13.45-14.30

14.45-16.15

Muzykoterapia

(mgr Stanisław Klamka )

GR  I

3

57

(30+27)

3.01.2011 r.

10.01.2011 r.

17.01.2011 r.

24.01.2011 r.

31.01.2011 r.

7.02.2011 r.

28.02.2011 r.

7.03.2011 r.

14.03.2011 r.

21.03.2011 r.

4.04.2011 r.

11.04.2011 r

18.04.2011 r.

9.05.2011r.

16.05.2011 r .

23.05.2010 r.

30.05.2011 r

6.06.2011  r

13.06.2011 r

16.20-18.35

Muzykoterapia

(mgr Stanisław Klamka )

GR.II

3

57

(30+27)

3.01.2011 r.

10.01.2011 r.

17.01.2011 r.

24.01.2011 r.

31.01.2011 r.

7.02.2011 r.

28.02.2011 r.

7.03.2011 r.

14.03.2011 r.

21.03.2011 r.

4.04.2011 r.

11.04.2011 r

18.04.2011 r.

9.05.2011r.

16.05.2011 r .

23.05.2011r.

30.05.2011 r

6.06.2011  r

13.06.2011  r .

17.15-18.00

Zajęci  dydaktyczno-wyrównawcze

Kółko  biologiczno-chemiczne

(mgr Barbara Dudek )

GR.I

1

19

(10+9 )

3.01.2011 r.

10.01.2011 r.

17.01.2011 r.

24.01.2011 r.

31.01.2011 r.

7.02.2011 r.

28.02.2011 r.

7.03.2011 r.

14.03.2011 r.

21.03.2011 r.

4.04.2011 r.

11.04.2011 r

18.04.2011 r.

9.05.2011r.

16.05.2011 r .

23.05.2011 r.

30.05.2011 r

6.06.2011  r

13.06.2011  r .

15.15-17.30

Zajęcia  logopedyczne

(mgr Grażyna  Wójcik )

 

 

 

GR I

3

57

(30+27)

3.01.2011 r.

10.01.2011 r.

17.01.2011 r.

24.01.2011 r.

31.01.2011 r.

7.02.2011 r.

28.02.2011 r.

7.03.2011 r.

14.03.2011 r.

21.03.2011 r.

4.04.2011 r.

11.04.2011 r

18.04.2011 r.

9.05.2011r.

16.05.2011 r .

23.05.2010 r.

30.05.2011 r

6.06.2011  r

13.06.2011  r .

15.45-16.30

Zajęcia korekcyjno – sportowe

(Dariusz  Zgieb)

 

GR.II

1

19

(10+9)

3.01.2011 r.

10.01.2011 r.

17.01.2011 r.

24.01.2011 r.

31.01.2011  r.

28.02.2011 r.

7.03.2011 r.

14.03.2011 r.

21.03.2011 r.

28.03.2011 r

4.04.2011 r.

11.04.2011 r

18.04.2011 r.

9.05.2011r.

16.05.2011 r .

23.05.2010 r.

30.05.2011 r

6.06.2011 r.

13.06.2011 r.

Wtorek

16.15-17.45

Zajęci  dydaktyczno-wyrównawcze

Kółko  biologiczno-chemiczne

(mgr Barbara Dudek )

GR.I

2

38

(20+18)

4.01.2011 r.

11.01.2011 r.

18.01.2011 r.

25.01.2011  r.

1.02.2011 r.

8.02.2011 r.

1.03.2011  r.

8.03.2011 r.

15.03.2011 r.

22.03.2011  r.

5.04.2011 r.

12.04.2011 r.

19.04.2011 r.

10.05.2011 r.

17.05.2011 r.

24.05.2011 r.

31.05.2011 r.

7.06.2011 r.

14.06.2011 r.

16.40-18.55

Zajęcia  rozwijające  zainteresowania  i  uzdolnienia – kółko gastronomiczne

(Elżbieta Drobik )

GR I

3

57

(30+27)

4.01.2011 r.

11.01.2011 r.

18.01.2011 r.

25.01.2011  r.

1.02.2011 r.

8.02.2011 r.

1.03.2011  r.

8.03.2011 r.

15.03.2011 r. 2.03.2011  r.

5.04.2011 r.

12.04.2011 r.

19.04.2011 r.

10.05.2011 r.

17.05.2011 r.

24.05.2011 r.

31.05.2011 r.

7.06.2011 r.

14.06.2011

16.15-17.45

Zajęci  dydaktyczno-wyrównawcze – kółko  polonistyczne

(mgr Beata Pakuła )

GR III

2

38

(18+18)

4.01.2011 r.

11.01.2011 r.

18.01.2011 r.

25.01.2011  r.

1.02.2011 r.

1.03.2011  r.

8.03.2011 r.

15.03.2011 r.

22.03.2011  r.

5.04.2011 r.

12.04.2011 r.

19.04.2011 r.

10.05.2011 r.

17.05.2011 r.

24.05.2011 r.

31.05.2011 r.

7.06.2011 r.

14.06.2011

16.40-18.10

Zajęcia korekcyjno – sportowe

(Dariusz  Zgieb)

 

GRII

2

38

(20+18)

4.01.2011 r.

11.01.2011 r.

18.01.2011 r.

25.01.2011  r.

1.02.2011 r

1.03.2011  r.

8.03.2011 r.

15.03.2011 r.

22.03.2011  r.

29.03.2011  r.

5.04.2011 r.

12.04.2011 r.

19.04.2011 r.

10.05.2011 r.

17.05.2011 r.

24.05.2011 r.

31.05.2011 r. 1

7.06.2011 r.

14.06.2011

Środa

16.00-18.15

Zajęcia  rozwijające  zainteresowania  i  uzdolnienia – kółko plastyczno-teatralne

(mgr Anna  Karwowska)

GR II

3

57

(30+27)

12.01.2011 r.

19.01.2011 r.

26.01.2011 r.

2.02.2011 r.

9.02.2011 r.

2.03.2011 r.

9.03.2011 r.

16.03.2011 r.

23.03.2011 r.

30.03.2011  r.

6.04.2011 r.

13.04.2011 r.

4.05.2011  r.

11.05.2011 r.

18.05.2011r.

25.05.2011 r.

1.06.2011 r.

8.06.2011 r.

15.06.2011 r.

16.00-18.15

Zajęcia korekcyjno – sportowe

(mgr Tomasz Dobrodziej)

GR I

3

57

(30+27)

12.01.2011 r.

19.01.2011 r.

26.01.2011 r.

2.02.2011 r.

9.02.2011 r.

2.03.2011 r.

9.03.2011 r.

16.03.2011 r.

23.03.2011 r.

30.03.2011r.

6.04.2011 r.

13.04.2011 r.

4.05.2011  r.

11.05.2011 r.

18.05.2011r.

25.05.2011 r.

1.06.2011 r.

8.06.2011 r.

15.06.2011 r

16.30-18.45

Zajęcia  rozwijające  zainteresowania  i  uzdolnienia – kółko techniczno-fotograficzne

(mgr Wojciech Klamka )

GR.III

3

57

(30+27)

30.03.2011r.

12.01.2011 r.

20.01.2011  r

3.02.2011  r.

2.02.2011 r.

9.02.2011 r.

2.03.2011 r.

9.03.2011 r.

16.03.2011 r.

23.03.2011 r.

Zajęcia we czwartek  15.45-18.00

6.04.2011 r.

13.04.2011 r.

4.05.2011  r.

11.05.2011 r.

18.05.2011r.

25.05.2011 r.

1.06.2011 r.

8.06.2011 r.

15.06.2011 r.

16.45-19.00

Zajęci  dydaktyczno-wyrównawcze –kółko  historyczne (mgr Dorota Tkacz )

GR .II

3

57

(30+27)

12.01.2011 r.

19.01.2011 r.

26.01.2011 r.

2.02.2011 r.

9.02.2011 r.

2.03.2011 r.

9.03.2011 r.

16.03.2011 r.

23.03.2011 r.

30.03.2011 r.

6.04.2011 r.

13.04.2011 r.

4.05.2011  r.

11.05.2011 r.

18.05.2011r.

25.05.2011 r.

1.06.2011 r.

8.06.2011 r.

15.06.2011 r.

Czwartek

17.15-18.00

Zajęci  dydaktyczno-wyrównawcze – kółko  polonistyczne

(mgr Beata Pakuła )

GR. III

1

2

19

(12+9)

13.01.2011r

20.01.2011 r.

27.01.2011 r.

3.02.2011 r.

10.02.2011(2godz.

17.15-18.45

3.03.2011 (2godz)

17.15-18.45

10.03.2011 r.

17.03.2011 r.

24.03.2011 r.

31.03.2011  r.

7.04.2011 r.

14.04.2011 r.

5.05.2011 r.

12.05.2011 r.

19.05.2011 r.

26.05.2011 r.

2.06.2011 r

9.06.2011 r.

16.06.2011 r

16.00- 18.15

Zajęcia  logopedyczne

(mgr Grażyna  Wójcik )

GR.II

3

57

(30+27)

13.01.2011r

20.01.2011 r.

27.01.2011 r.

3.02.2011 r.

10.02.2011 r.

3.03.2011 r

10.03.2011 r.

17.03.2011 r.

24.03.2011 r.

31.03.2011  r.

7.04.2011 r.

14.04.2011 r.

5.05.2011 r.

12.05.2011 r.

19.05.2011 r.

26.05.2011 r.

2.06.2011 r

9.06.2011 r.

16.06.2011 r

Opracowała  A.Trytko- Borsuk

Podpis  dyrektora

Podpis  szkolnego  koordynatora

INFORMACJA  DODATKOWA

Zmiany  w harmonogramie  spowodowane  są

-zwolnieniem  lekarskim Pana  W. Klamki

- informacją  przekazaną  w  dniu  4.02.2011  r  przez  P. B. Pakułę  o niemożliwości realizacji  zajęć  w  dniu 8.02.2011  r

-zmianą  planu  ZSZ

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego