Wyjazd uczniów SOSW Jurki

 
W dniu 07 i 14 grudnia 2010r. odbyły się wyjazdy na basen uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jurkach. Do wyjazdów dwóch grup zakwalifikowano uczniów – uczestników projektu , których zgodę na wyjazd potwierdzili w oświadczeniach ich rodzice lub prawni opiekunowie.
 

W wyjeździe w dniu 07 grudnia 2010r. uczestniczyło 10 uczniów, natomiast w wyjeździe na basen w dniu 14 grudnia 2010r. uczestniczyło 10 uczniów. Przyczyna nieobecności kilku osób w tych wyjazdach była nieobecność w ośrodku w tych dniach. Mimo , iż zostali zakwalifikowani, rodzice wyrazili zgodę na udział w tych zajęciach , jednak z uwagi na nieobecność nie brali udziału w tych zajęciach. Uczniowie biorący udział w wyjeździe na basen to uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz posiadający również inne schorzenia. Opiekunami uczniów podczas wyjazdu i udziału w zajęciach byli nauczyciele – Pani Katarzyna Byliniak, Justyna Wyrzykowska i Iwona Legucka. Wyjazd odbył się zgodnie z harmonogramem wycieczki.

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego